Τι κάνουμε:

    Εξειδικευόμαστε στην επισκευή Αντλιών πετρελαίου, Καυστήρων και Ρυθμιστών στροφών όλων των Μηχανών.

Supported Diesel Engines and Governors
Please Select the prefered Brand to check the type

Photo Gallery From ANGLOBELGIAN
All types of ANGLOBELGIAN engines
Photo Gallery From BERGEN KRG-5
All types of BERGEN KRG-5 engines
All types of BOOSTER engines
All types of BOSCH engines
Photo Gallery From CHINESE TYPE
All types of CHINESE TYPE engines
Photo Gallery From COMMON RAIL TYPE
All types of COMMON RAIL TYPE engines
Photo Gallery From CREPELLE
All types of CREPELLE engines
DC17
DC20
DK-28
DL22
PSHTB26H
DL28
Photo Gallery From DEUTZ
528
545
M628
Deutz 645
G.M.T.-FIAT BL230
G.M.T.-FIAT A420
Photo Gallery From GUASKOR

Που βρισκόμαστε